Easy og Korona

Easy verksted bidrar til å begrense risikoen for smitte. Vi følger rådene fra helsemyndighetene og har innført flere tiltak i våre verksteder. Vi har utarbeidet klare rutiner rundt hygiene, dette gjelder spesielt for biler på våre verksteder.

N

Daglig oppfølging for rengjøring og tilgang til såpe og papir ved alle toaletter ved vaskeplasser.

N

Våre kantiner er stengt inntil videre.

N

Daglig rapportering og oppfølging på alle medarbeidere mht. arbeidsevne, karantene og eventuell smitte.

N

Faglige og sosiale aktiviteter er utsatt.